OM SLA

BREDDEN ÄR VÅR STYRKA

SLA är det ledande nätverket i Sverige inom lärande,utveckling och förändring, där lärande är kärnan. Föreningen associeras med en unik och uppdaterad kompetens och är det självklara valet för alla som aktivt arbetar med dessa frågor inom företag och organisationer.


Föreningen grundades 2002 och har för närvarande ca 50 medlemsföretag. Vi har medlemmar från näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer

Vi har medlemmar från näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer - från TetraPak och IKEA till Arbetsförmedlingen och Svenska Kyrkan. Idag är vi drygt 50 medlemsföretag. Bredden är vår styrka. Mångfalden bland våra medlemmar ger diskussionerna såväl kreativitet som bredd och djup.Om medlemskapet


SLA:s högsta prioritet är att erbjuda medlemmarna ett exklusivt nätverk med en unik kompetens inom lärande,utveckling och förändring. SLA skapar värde för medlemmarna genom att anordna medlemsmöten om trender inom branschen, för medlemmarna aktuella teman och intressanta case studies. Mellan medlemsmötena stöttar SLA på ett aktivt sätt kunskapsutbyte och diskussioner mellan medlemmarna via exempelvis vår mötesplats på LinkedIn.


Nyfiken på vad ett medlemsskap innebär?


Skicka ett mejl till info@swelearn.com och berätta vem
du är och var du arbeta så kontaktar vi dig.

ADRESS

c/o Kristian Åsberg

HJÄRUPSVÄGEN 26

245 62 Hjärup


+46 73 532 38 80

info@swelearn.se