innovation

Bästa innovationhar med en kreativ lösning, hög användbarhet och pedagogisk grund bidragit till starkare lärandeupplevelse och påvisbar beteendeförändring.

Innovationen kan vara av teknisk (hård- eller mjukvara) eller pedagogisk natur som innebär ett nyskapande och kreativt upplägg för lärande, leverans av lärande eller produktion av lärande. Juryn har rätt att utse två vinnare i kategorin om de så finner lämpligt. 

Juryn kommer att bedöma de nominerade utifrån följande kriterier: 

Kreativ lösning

 • På vilket sätt är innovationen nyskapande?
 • Vilka är de viktigaste förutsättningarna för användning av innovationen?
 • Inom vilka verksamheter kan innovationen implementeras?


Hög användbarhet

 • I vilken utsträckning är innovationen lätt att använda?
 • Vilken kompetens behövs för att använda innovationen?
 • Med vilken flexibilitet kan användare använda innovationen?


Pedagogisk grund

 • Vilka pedagogiska aspekter är viktiga i innovationen?
 • Hur bidrar innovationen till en starkare lärandeupplevelse?
 • Hur medverkar innovationen till att förändra användares beteenden?


Resultat

 • Hur väl förmår innovationen förenkla och/eller uppfylla de behov den avser att lösa?
 • Hur mäts resultat i förhållande till investerad tid och pengar?
 • Andra resultat eller effekter?


Har du frågor kan du vända dig till huvudjuryn på jury@swelearn.se.

ADRESS

c/o Kristian Åsberg

HJÄRUPSVÄGEN 26

245 62 Hjärup


+46 73 532 38 80

info@swelearn.se