Swedish Learning Awards

Swedish Learning Awards


Swedish Learning Awards syftar till att rikta strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Tävlingen ska föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. En placering i Swedish Learning Awards ska bäras med stolthet och inspirera andra. Företag och organisationer ska uppleva effekten av utbildning när den är som bäst.

Vilken satsning på kompetensutveckling har lett till riktigt bra resultat? Vilken utbildningsavdelning är bäst i Sverige? Vilken innovation har främjat lärande på ett nytt sätt?

Svaret på dessa frågor skärskådas just nu av jurygrupperna i Swedish Learning Awards. Juryn består av personer med gedigen kompetens och erfarenhet från både beställar- och leverantörssidan.


Vinnare utses i tre kategorier:

Bästa kompetensutvecklingsinsats

Bästa utbildningsavdelning/akademi

Bästa innovation

Viktiga datum

Nomineringstiden är avslutad och juryarbetet för tävlingsbidragen har påbörjats.


Finalister i vardera kategorin kommer att presenteras den 25 november 2020.


Swedish Learning Awards prisutdelning kommer därmed att genomföras den 27 januari tillsammans med Edtech (27-28/1 2021).
På grund av de osäkra tider som råder och de riktlinjer som Folkhälosmyndigheten kommunicerat har Swedish Learning Association beslutat att flytta fram Swedish Learning Awards prisutdelning från det tidigare annonserade datumet.


KATEGORIER 2020

Bästa kompetensutveckling

har med en genomtänkt pedagogik, en verksamhetsnära utformning och ett kostnadseffektivt upplägg på ett föredömligt och dokumenterat sätt bidragit till affärs- eller verksamhetsnytta.

Bästa innovation

har med en kreativ lösning, hög användbarhet och pedagogisk grund bidragit till starkare lärandeupplevelse och påvisbar beteendeförändring. Innovationen kan vara av teknisk eller pedagogisk natur och juryn har rätt att utse två vinnare i kategorin om de så finner lämpligt.

Bästa utbildningsavdelning/
Akademi 

har med stor lyhördhet för sin organisations behov, väl utvecklade arbetssätt och ändamålsenliga lösningar medverkat till organisationens utveckling.

TRÄFFAR


Hjärtat i nätverket är våra träffar. Vi träffas sju gånger om året och fördjupar oss inom utbildning, förändring och  lärande.


Läs mer om våra träffar här

MEDLEMMAR


Våra medlemsföretag spänner över en rad olika brancher, från offentlig till privat sektor. Det gemensamma är utbildning och förändring av stora målgrupper.

SWEDISH LEARNING AWARDS


Vi anordnar den stora tävlingen Swedish Learning Awards.

OM SLA


Swedish Learning Association är ett ideellt drivet nätverk. Möt styrelsen här.

ADRESS

c/o Kristian Åsberg

HJÄRUPSVÄGEN 26

245 62 Hjärup


+46 73 532 38 80

info@swelearn.se